MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk grundlag

ICDP – Anerkendende relationer.

Hvad er ICDP ? (International – child – development – program), og skal vi nu lære en ny metode, og skrotte det vi allerede bruger ? Nej !

ICDP er en metode til at arbejde med relationer både mellem voksen – barn, barn – barn og voksen – voksen. For der sker ingen udvikling uden relationer.

Vi arbejder ud fra 8 temaer:

  1. Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet.
  2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil/initiativ.
  3. Tal til barnet om de ting det er optaget af og prøv at få en samtale i gang.
  4. Giv ros og anerkendelse for det som barnet klarer at gøre.
  5. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, sådan at i har fælles oplevelser af ting i omgivelserne.
  6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen, ved at beskrive det i oplevelser af ting i omgivelserne.
  7. Uddyb og giv forklaring når du oplever noget sammen med barnet.
  8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

Det er en anerkendende relations pædagogik, men det betyder ikke, at der ikke er grænser. Men fokus skal være på ressourcer i stedet for begrænsninger. Altså kig på, hvad muligheder barnet har for at få positiv livskvalitet, frem for at bygge på de begrænsninger der er i forbindelse med de forskellige handicaps.

Redskaber som vi har brugt, og vil introducere er brug af video, logbog, positiv kritik på møder og i dagligdagen.

Kort sagt, hvordan finder vi vejen fra ”fejlfinderup” til ”anerkenderup”, og hvordan bliver vi endnu bedre til det vi allerede gør.

Nyd dine succeser.