Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

Inklusion (børn i udsatte positioner)

Vi skaber rammerne, så alle føler ligeværd.

Når vi tænker Bødkergården, er det som én stor institution, hvor alle er en del af et større fællesskab. En åben institution hvor børn har mulighed for at lege, være sammen omkring fælles interesser, blive udfordret og udvikle sig på tværs af alder, køn og handicap.

Rammerne er både de fysiske rammer med legeplads, stald, bus og lokalsamfundet, men rammerne er også måden vi er sammen på – på Bødkergården arbejder vi med ”det gode samspil” som redskab.

Vi justerer os til den enkeltes ressourcer og tilgodeser særlige behov. Derfor behandler vi ikke alle ens, men forskelligt. Vi er ikke alle lige store, lige stærke, lige gamle og lige ressourcefyldte, men vi er lige meget værd.

Vi planlægger aktiviteter ud fra inkluderende overvejelser.

Når vi planlægger aktiviteter – både de daglige oplevelser og i større sammenhæng  – skal vi tænke på i hvor høj grad aktiviteten er inkluderende. Dvs. at vi skal mere end tænke på lokaler, praktiske foranstaltninger, tid og ressourcer, børnenes lærerplaner mm. Vi forpligter os til at sætte os ind i, hvordan vi formoder, at det enkelte barn og forælderen vil opleve aktiviteten: Er det noget jeg kan være med i? Er der plads til mig? Er der nogen der vil hjælpe mig med at få en god oplevelse? Er der brug for mig?

Vi skal tænke i store og små aktiviteter/grupper samt daglig forældresamarbejde og forældrearrangementer. Det handler om at alle føler, at de er med – at alle oplever, at de er en del af aktiviteten.

Vi skaber og giver plads til forskellighed.

Vi har alle forskellige forudsætninger og alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Vi ser forskellighed som en styrke for mangfoldigheden og en udfordring, fordi vi ikke nødvendigvis er enige. Vi er rollemodeller i fht. at vise respekt, værdsætte og lytte til andre mennesker. Vi forsøger at videregive det til børnene, så de lærer det som noget grundlæggende i deres omgang med andre. I dagligdagen giver vi os tid til at snakke med børnene og ”blander os” i deres samvær for at øge deres forståelse for hinanden. Voksen og voksen imellem respekterer vi hinandens synspunkter og forsøger at forstå hinandens motiver, også selvom vi mener noget forskelligt.

Vi viser oprigtighed og indlevelse over for børn, forældre og kollegaer.

Når vi omgås børn, forældre og hinanden er det vigtigt, at vi først og fremmest giver os tid til hinanden. Alle har brug for at føle sig set og anerkendt. Vi er forpligtede til at vise nærvær og troværdighed, samt at have en forståelse for hinanden og den enkeltes behov. Vi er rollemodeller. Ikke bare for børn og forældre, men også for hinanden. Hvis vi hver især viser at vi er opmærksomme, imødekommende og har en positiv tilgangsvinkel over for andre, smitter det af på både børn, forældre og hinanden.

Vi er imødekommende, så alle føler sig set og betydningsfulde.

Vi er imødekommende, når vi hilser ordentlig på hinanden. Det lille øjeblik, hvor vi siger ”hej” eller ”god morgen” har stor betydning. Vi sender signaler om at lige nu ser jeg dig – og du betyder noget for mig.

Dette gælder for alle vi møder i dagligdagen – børn, forældre, kollegaer, besøgende, folk vi kender i forvejen og folk, der er nye på Bødkergården.

Vi viser glæde og entusiasme i samspillet med barnet:

Glæde smitter og giver positiv energi, så hvis vi ser glade og smilende ud og siger positive ting, smitter det af på alle vi møder. Når vi er engagerede, bliver vores kropssprog også tydeligt, og børnene kan bedre forholde sig til, hvad vi mener og hvem vi er. I samværet med børnene er det vigtigt, at vi er oprigtige og tør at give os hen i legen eller aktiviteten.

Vi er rollemodeller for børn, forældre og hinanden.

Alle mennesker påvirker hinanden. Vi er med vores faglige viden specielt forpligtede til at være foregangsmænd og – kvinder for, hvordan man opfører sig over for hinanden og tager ansvar i fællesskabet. Børn gør det, de ser, voksne gør. Forældre bliver inspireret af vores omgangsform med deres børn. Vi bærer vores egen kultur videre til hinanden. Derfor viser vi med vores væremåde, at alle på Bødkergården er en del af Bødkergården.

Vi løser konflikter, så alle føler sig hørt og forstået.

Det handler ikke om at have ret eller ej, om at få sin vilje eller ej. Det handler om at vi lytter til alle parterne i konflikten, forsøger at få alle motiver frem i lyset og sætter ord på dem. På den måde kan vi skabe forståelse for hinandens ”sandhed” og lave aftaler om, hvordan vi forebygger misforståelser i fremtiden. Alle konflikter skal afsluttes med alternative løsningsforslag, så vi bliver bedre rustede til at møde en konflikt fremover.