Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Betaling

I lighed med dagplejen og de øvrige børne institutioner i Frederikshavn Kommune er der 11 mdr. betaling for at have sit barn på Bødkergården. Dvs. at juli måned er betalings fri.

Der ydes søskende rabat efter gældende regler, hvor man betaler fuld pris for det dyreste barn og halv pris for det/de følgende børn.

Ligeledes er der mulighed for at søge Frederikshavn Kommune om Økonomisk- eller socialpædagogisk friplads.

Takster for Bødkergården / Bødkerhuset:
Se Frederikshavn Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk

Takster forefindes på informationstavlen.

Betalingen opkræves af Kommunen.

Yderligere oplysninger kan fås på kontoret eller i de enkelte afdelinger.