Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

ICDP

Grundlaget bygger på dybe rødder til ICDP og inklusion.

På Bødkergården tager ledelsen ansvar for at personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven; at være der for børnene, deres trivsel og udvikling.

På Bødkergården sørger ledelsen for at der bliver skabt rum til at der evalueres, dokumenteres og udvikles på læringsmiljøerne samt personalets faglighed. Ledelsen følger op på tiltag og støtter op om personalets ideer til videreudvikling af læringsmiljøerne og tager del i det pædagogiske arbejde.

Vi udvikler vores pædagogisk praksis ved at arbejde med ICDP, forskellige analyse modeller (bl.a. Den situationsdidaktiske model, Aktionslæring) og KVALid.

ICDP – en anerkendende pædagogik

ICDP er baseret på et menneskesyn, hvor alle mennesker har værdi og ressourcer. Børn udvikles og trives bedst, når de anerkendes: Børn skal ses, høres og krammes, så de oplever og føler anerkendelse af hele deres væsen, ikke kun deres færdigheder og talenter.

Kernen i ICDP er at vise omsorg, glæde, begejstring og anerkendelse af barnet og dets mange ressourcer. Anerkendelse skaber tryghed, og tryghed er en forudsætning for at turde udforske verden på egen hånd. Anerkendelse styrker børns selvværd og sociale kompetencer og dermed evnen til at indgå i fællesskaber og venskaber.

At arbejde med ICDP i vores praksis betyder, at vi har fokus på anerkendelse i samspillet med børnene i dagligdagen.

De otte samspilstemaer

Den følelsesmæssige dialog:

  1. Vis positive følelser – vis, at du er glad for barnet
  2. Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ
  3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at igangsætte en ”følelsesmæssig samtale”
  4. Vis anerkendelse og giv ros for det, barnet kan

Den meningsskabende dialog:

  1. Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne
  2. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelse og ved at vise følelser og entusiasme
  3. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet

Den vejledende dialog:

  1. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen